28/02/2023 09:15        

THỰC HIỆN PHONG TRÀO KẾ HOẠCH NHỎ. NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Hội Đồng Đội.
💥Sáng ngày 16/2/2023, Liên Đội Tiểu Học Vĩnh Phước 1 tổ chức thu gom và thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ do Hội Đồng Đội phát động. 

 
Số lượt truy cập: 26162
   Hiện có: 3   Khách