20/12/2023 15:06        

TUYÊN TRUYỂN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM . NĂM HỌC : 2023 - 2024

🇻🇳 TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO NĂM 2023 🇻🇳

👉👉 Sáng ngày 11/12/2023, trường TH Vĩnh Phước 1 tuyên truyền Biển, đảo năm 2023.

👏 Trao giải hội thi Hùng Biện Tiếng Anh cấp trường, hội thi Hội Khoẻ Phù Đổng cấp trường, hội thi IT cấp trường.

👉👉Nội dung tại Hội nghị, Tuyên truyền thông tin về tình hình Biển Đông thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương biện pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng và Nhà nước ta; Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Qua đây, Tăng cường ý thức trách nhiệm của CBGV-NV và học sinh trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo; khẳng định quan điểm của Đảng ta là “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển”; góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước của mọi người dân Việt Nam, tạo sức mạnh nội sinh, động lực bảo vệ và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
📷📷📷 Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của hoạt động:

 
Số lượt truy cập: 44894
   Hiện có: 2   Khách