20/03/2023 09:51        

THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI NĂM HỌC 2022-2023

Hội thì GVCN Giỏi cấp trường năm học 2022 -2023.
Hội thi được tổ chức dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp đối với giáo viên phổ thông.

Sau đây là hình ảnh của phần thi Báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

 
Số lượt truy cập: 26162
   Hiện có: 2   Khách