HÌNH ẢNH MỚI NHẤT


Xem chi tiết trong mục
Thư viện ảnh hoạt động
Góc thư giãn
 
Những biển số xe 'độc' nhất Việt Nam

 Giật mình với những biển số xe siêu “độc”, siêu đẹp và siêu… mờ ám ở Việt Nam.

 

 


Chuyên mục: THCS  
Ngày đưa tin: 05/10/2013    

QĐ thanh tra Dạy học trường THCS Lê Thanh Liêm

  U BND THÀNH PHỐ NHA TRANG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   Số:  1244 /QĐ-GDĐT-Ttra                      Nha Trang, ngày  04  tháng  10  năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Thanh tra chuyên đề  Dạy và Học trường THCS Lê Thanh Liêm

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP NHA TRANG

 

          

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 của UBND thành phố Nha Trang về việc Ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Phòng GD-ĐT Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 10963/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang về việc giao công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục cho Trưởng phòng GDĐT Nha Trang;

Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm học 2013 – 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang được UBND thành phố phê duyệt;

           Xét đề nghị của Thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

   

             Điều 1. Tổ chức thanh tra chuyên đề dạy và học trường THCS Lê Thanh Liêm. Thời gian: ngày 08 và 09/10/2013.

 

            Điều 2. Thành lập đoàn thanh tra gồm các thành viên theo danh sách sau, nhiệm vụ của các thành viên do trưởng đoàn phân công.

 

1.

Ông Nguyễn

Tường

Phó trưởng phòng

-Trưởng đoàn

2.

Ông Hồ Trung

Lâm

Chuyên viên

-Thư ký

3.

Ông Đỗ Ngọc

Tân

Chuyên viên

-Thành viên

4.

Ông Phạm Vũ Thanh

Bình

Chuyên viên

-Thành viên

5.

Bà Nguyễn Thị Liên

Hoa

GV Âu Cơ

-Thành viên

6.

Ông Dương Đình

Thâm

GV Trần Nhật Duật

-Thành viên

7.

Bà Nguyễn Thúy

Lan

GV Bùi Thị Xuân

-Thành viên

8.

Bà Võ Thị Anh

Đào

GV Ng. Công Trứ

-Thành viên

9.

Bà Lê Nguyễn Gia

Lưu

GV Võ Thị Sáu

-Thành viên

10.

Bà Lê Thị

Mẫn

GV Trưng Vương

-Thành viên

11.

Bà Nguyễn Thị Hàn

Thi

GV Âu Cơ

-Thành viên

12.

Bà Nguyễn Thị Phước

Lành

GV Phan Sào Nam

-Thành viên

13.

Bà Nguyễn Thị Tuyết

Lan

GV Trần quốc Toản

-Thành viên

14.

Ông Nguyễn Văn

Ánh

GV Nguyễn Khuyến

-Thành viên

15.

Ông Nguyễn Văn

Trung

GV Thái Nguyên

-Thành viên

16.

Ông Phạm Tấn

Đức

PHT Trần Q.Toản

-Thành viên

17.

Bà Trần Thị Phương

Hòa

PHT Võ Thị Sáu

-Thành viên

18.

Bà Lưu Hải

Anh

GV Thái Nguyên

-Thành viên

19.

Bà Phạm Thị Thanh

Hải

GV Trần Nhật Duật

-Thành viên

20.

Bà Lương Thị Minh

Dung

Chuyên viên

-Thành viên

21.

Ông Ngô Đình

Lân

GV Lý Thường Kiệt

-Thành viên

22.

Ông Trần Bình

Phương

GV Lương Đình Của

-Thành viên

23.

Bà Đỗ Thị Thanh

Xuân

GV Ng. Công Trứ

-Thành viên

24.

Ông Đỗ Duy

Thiện

GV Ng. Đình Chiểu

-Thành viên

25.

Ông Đỗ Thế

Trung

GV Lam sơn

-Thành viên

 

 

         Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tổ chức thanh tra các nội dung theo Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra và nghiệp vụ thanh tra nhà trường, thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo.

 

         Điều 4. Các tổ công tác của Phòng Giáo dục - Đào tạo, hiệu trưởng trường THCS Lê Thanh Liêm và các ông (bà) có tên ở điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

- Như điều 4;

- Lưu: VT, Ttra-03.                                                                                         ( Đã ký và đóng dấu )

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                      Trần Nguyên Lập


Quay trở về

Các tin trước :
 
 
      
 Chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt và hạnh phúc trong cuộc sống
Bản quyền thuộc về Phòng GD-ĐT Nha Trang
Điện thoại: 058.3822104
Email: pgdntrang@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng
Thiết kế và quản trị: Phạm Vũ Thanh Bình
Phát triển bởi PSC