Thứ Năm, 19/09/2019 03:31
Phòng GD&ĐT thành phố Nha Trang Thông báo Kế hoạch thuyên chuyển giáo viên năm học 2019-2020
  30/07/2019 14:22        

Chi Bộ Phòng Giáo Dục

BÍ THƯ CHI BỘ!

Đ/C TRẦN NGUYÊN LẬP
EMAIL: tnlap.nt@khanhhoa.edu.vn

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

Đ/C NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NGUYÊN

EMAIL: npnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 

 

 
Danh mục
văn bản mới
Liên kết banner
Liên kết web
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 59599
Số người trực tuyến
   Hiện có: 26   Khách