30/07/2019 10:57        

Ban biên tập Website

I. Lãnh đạo và thư ký

1. Ông Trần Nguyên Lập Trưởng phòng GD&ĐT Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú Phó trưởng phòng GD&ĐT Phó trưởng ban
3. Bà Phạm Thị Châu Anh Phó trưởng phòng GD&ĐT Phó trưởng ban
4. Đỗ Ngọc Tân Chuyên viên phòng GD&ĐT Thư ký
     
     

II. Các ủy viên:

- Chuyên viên Phòng GD&ĐT phụ trách các bộ phận

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc

III. Quản trị website

1. Ông Đỗ Ngọc Tân     Chuyên viên phòng GD&ĐT

 

 
Danh mục
Liên kết banner
Liên kết web
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 2527382
Số người trực tuyến
   Hiện có: 9   Khách