30/07/2019 10:57        

Ban biên tập Website

I. Lãnh đạo và thư ký

1. Ông Trần Nguyên Lập Trưởng phòng GD&ĐT Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú Phó trưởng phòng GD&ĐT Phó trưởng ban
3. Ông Cao Đình Trung Phó trưởng phòng GD&ĐT Phó trưởng ban
4. Bà Phạm Thị Châu Anh Phó trưởng phòng GD&ĐT Phó trưởng ban
5. Ông Nguyễn Phương Nguyên Chuyên viên phòng GD&ĐT Thư ký
6. Ông Phạm Vũ Thanh Bình GV trưng tập Thư ký

II. Các ủy viên:

- Chuyên viên Phòng GD&ĐT phụ trách các bộ phận

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc

III. Quản trị website

1. Ông Nguyễn Phương Nguyên    Chuyên viên phòng GD&ĐT

2. Ông Phạm Vũ Thanh Bình           GV trưng tập

 
Danh mục
Liên kết banner
Liên kết web
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1288299
Số người trực tuyến
   Hiện có: 33   Khách