HÌNH ẢNH MỚI NHẤT


Xem chi tiết trong mục
Thư viện ảnh hoạt động
Góc thư giãn
 
Những biển số xe 'độc' nhất Việt Nam

 Giật mình với những biển số xe siêu “độc”, siêu đẹp và siêu… mờ ám ở Việt Nam.

 

 


Chuyên mục: Tiểu học  
Ngày đưa tin: 14/12/2013    

QĐ thanh tra dạy và học trường TH Vĩnh Nguyên 1

 U BND THÀNH PHỐ NHA TRANG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số: 1720 /QĐ-GDĐT-Ttra                       Nha Trang, ngày  13  tháng 12   năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Thanh tra chuyên đề Dạy và Học trường TH Vĩnh Nguyên 1

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP NHA TRANG

 

          

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 của UBND thành phố Nha Trang về việc Ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Phòng GD-ĐT Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 10963/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang về việc giao công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục cho Trưởng phòng GDĐT Nha Trang;

Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm học 2013 – 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang được UBND thành phố phê duyệt;

           Xét đề nghị của Thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

   

Điều 1. Tổ chức thanh tra chuyên đề dạy và học trường TH Vĩnh Nguyên 1.

   Thời gian: ngày 18 và sáng 19/12/2013.

 

Điều 2. Thành lập đoàn thanh tra gồm các thành viên theo danh sách sau, nhiệm vụ của các thành viên do trưởng đoàn phân công.

 

1.

Ông Cao Đình

Trung

Phó trưởng phòng

-Trưởng đoàn

2.

Bà Nguyễn Thị Ngọc

Chuyên viên

-Thư ký

3.

Bà Huỳnh Thị Ngọc

Thanh

PHT Xương Huân 2

-Thành viên

4.

Bà Lê Thị

Vân

PHT Phước Tân 1

-Thành viên

5.

Bà Nguyễn Thị Hồng

Ngọc

GV Tân Lập 2

-Thành viên

6.

Bà Nguyễn Thị

Xuyến

PHT Phước Tiến

-Thành viên

7.

Bà Lê Thị Thanh

Mai

  PHT V.Nguyên 2

-Thành viên

8.

Bà Phạm Thanh

Huyền

PHT Phước Hải 3

-Thành viên

9.

Bà Đặng Thị

Hoa

PHT Vĩnh Hải 1

-Thành viên

10.

Bà Hoàng Thị

Nga

PHT Phước Hòa 2

-Thành viên

11.

Ông Lê Công

Châu

HT Vĩnh Thọ

-Thành viên

12.

Bà Đặng Thị

Niên

PHT Vạn Thạnh

-Thành viên

13.

Bà Trịnh Thị

Lâm

GV/HN P. Long 1

-Thành viên

14.

Ông Vũ Văn

Thành

 GV/TD Vạn Thắng

-Thành viên

15.

Bà Lê Khắc Khuê

Mai

GV/TA Ngọc Hiệp

-Thành viên

16.

Bà Phạm Thị Hoài

Thu

GV/MT V.Nguyên3

-Thành viên

 

 

 

         Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tổ chức thanh tra các nội dung theo Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thanh tra chuyên môn nhà trường, nhiệm vụ các thành viên do trưởng đoàn phân công.

 

         Điều 4. Các tổ công tác của Phòng Giáo dục - Đào tạo, hiệu trưởng trường TH Vĩnh Nguyên 1 và các ông (bà) có tên ở điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

- Như điều 4;

- Lưu: VT, Ttra-03.                                                                                     

                                                                                                                      ( Đã ký và đóng dấu )

 

 

 

                                                                                                                      Trần Nguyên Lập


Quay trở về

Các tin trước :
 
 
      
 Chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt và hạnh phúc trong cuộc sống
Bản quyền thuộc về Phòng GD-ĐT Nha Trang
Điện thoại: 058.3822104
Email: pgdntrang@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng
Thiết kế và quản trị: Phạm Vũ Thanh Bình
Phát triển bởi PSC