HÌNH ẢNH MỚI NHẤT


Xem chi tiết trong mục
Thư viện ảnh hoạt động
Góc thư giãn
 
Những biển số xe 'độc' nhất Việt Nam

 Giật mình với những biển số xe siêu “độc”, siêu đẹp và siêu… mờ ám ở Việt Nam.

 

 


Chuyên mục: Mầm non  
Ngày đưa tin: 05/10/2013    

QĐ thanh tra Nuôi dạy trường MN Hồng Bàng

  U BND THÀNH PHỐ NHA TRANG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   Số:  1245 /QĐ-GDĐT-Ttra                     Nha Trang, ngày  04   tháng  10  năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Thanh tra chuyên đề Nuôi và Dạy trường MN Hồng Bàng

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP NHA TRANG

 

          

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 của UBND thành phố Nha Trang về việc Ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Phòng GD-ĐT Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 10963/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang về việc giao công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục cho Trưởng phòng GDĐT Nha Trang;

Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm học 2013 – 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang được UBND thành phố phê duyệt;

           Xét đề nghị của Thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

   

             Điều 1. Tổ chức thanh tra chuyên đề nuôi và dạy trường MN Hồng Bàng. Thời gian: ngày 10/10/2013.

 

            Điều 2. Thành lập đoàn thanh tra gồm các thành viên theo danh sách sau, nhiệm vụ của các thành viên do trưởng đoàn phân công.

 

1.

Bà Phạm Thị Châu

Anh

Phó trưởng phòng

-Trưởng đoàn

2.

Bà Ngô Thị Bích

Liên

Chuyên viên

-Thư ký

3.

Bà Dương Thị Thu

Vân

PHT Lý Tự Trọng

-Thành viên

4.

Bà Cao Thị Thanh

HT 3 tháng 2

-Thành viên

5.

Bà Nguyễn Thị

Chinh

HT Sao Biển

-Thành viên

6.

Bà Nguyễn Thị Việt

HT Hướng Dương

-Thành viên

7.

Bà Đinh Thị Nhật

Trinh

HT Hương Sen

-Thành viên

8.

Bà Lê Thị Khánh

Trang

PHT Bình Khê

-Thành viên

9.

Bà Nguyễn Thị

Thi

HT Hồng Chiêm

-Thành viên

10.

Bà Đỗ Thị Thanh

Xuân

PHT Võ Trứ

-Thành viên

 

 

         Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tổ chức thanh tra các nội dung theo Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra và nghiệp vụ thanh tra nhà trường, thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo.

 

         Điều 4. Các tổ công tác của Phòng Giáo dục - Đào tạo, hiệu trưởng trường MN Hồng Bàng và các ông (bà) có tên ở điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

- Như điều 4;

- Lưu: VT, Ttra-03.                                                                                       ( Đã ký và đóng dấu )

                                 

 

 

                                                                                                                     Trần Nguyên Lập


Quay trở về

Các tin trước :
 
 
      
 Chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt và hạnh phúc trong cuộc sống
Bản quyền thuộc về Phòng GD-ĐT Nha Trang
Điện thoại: 058.3822104
Email: pgdntrang@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng
Thiết kế và quản trị: Phạm Vũ Thanh Bình
Phát triển bởi PSC