HÌNH ẢNH MỚI NHẤT


Xem chi tiết trong mục
Thư viện ảnh hoạt động
Góc thư giãn
 
Những biển số xe 'độc' nhất Việt Nam

 Giật mình với những biển số xe siêu “độc”, siêu đẹp và siêu… mờ ám ở Việt Nam.

 

 


Chuyên mục: Mầm non  
Ngày đưa tin: 22/11/2011    

QĐ thanh tra công tác tài chính trường MN 2/4

 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số:  2097 /QĐ-GDĐT-TTR                          Nha trang, ngày  21  tháng 11  năm 2011

  

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc thanh tra công tác tài chính trường MN 2 tháng 4

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP NHA TRANG

 

    

     Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về “Tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục”;

     Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND thành phố Nha Trang về ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Phòng GDĐT Nha Trang; 

     Căn cứ kế hoạch thanh tra năm học 2011 - 2012 của Phòng GD-ĐT Nha Trang;

     Theo đề nghị của bộ phận Thanh tra Phòng Giáo dục - Đào tạo,

  

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay tổ chức thanh tra công tác tài chính trường MN 2 tháng 4.

      Thời gian thanh tra: 01 ngày, kể từ 7 giờ 30 ngày 24/11/2011.

 

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau:

 

1.

Cao Đình

Trung

Phó trưởng phòng

-Trưởng đoàn

2.

Nguyễn Thị

Kiển

Chuyên viên PGD

-Thành viên

3.

Trần Thị Tuyết

Kế toán MN 8/3

-Thành viên

 

              Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tổ chức thanh tra các nội dung theo Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra và nghiệp vụ thanh tra nhà trường, hoạt động sư phạm nhà giáo; thanh tra theo nghiệp vụ của tài chính.

 

Điều 3.  Bộ phận tài vụ của Phòng Giáo dục - Đào tạo, hiệu trưởng MN 2 tháng 4 và các ông (bà) có tên ở điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  

Nơi nhận:                                                                        TRƯỞNG PHÒNG

- Như điều 3;

- Lưu: VT, TTR-03.                                                                                           ( Đã ký )

 

                                                                                                   

                                                                                                   Phạm Hồng Thu
Quay trở về

Các tin trước :
 
 
      
 Chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt và hạnh phúc trong cuộc sống
Bản quyền thuộc về Phòng GD-ĐT Nha Trang
Điện thoại: 058.3822104
Email: pgdntrang@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng
Thiết kế và quản trị: Phạm Vũ Thanh Bình
Phát triển bởi PSC