HÌNH ẢNH MỚI NHẤT


Xem chi tiết trong mục
Thư viện ảnh hoạt động
Góc thư giãn
 
Những biển số xe 'độc' nhất Việt Nam

 Giật mình với những biển số xe siêu “độc”, siêu đẹp và siêu… mờ ám ở Việt Nam.

 

 


Chuyên mục: THCS  
Ngày đưa tin: 15/03/2013    

QĐ thanh tra toàn diện trường THCS Trần Hưng Đạo

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Số: 284 /QĐ-GDĐT-Ttra                        Nha trang, ngày  15  tháng  3  năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh tra toàn diện trường THCS Trần Hưng Đạo

 

 


TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP NHA TRANG

 

     

         Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về “Tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục”;

         Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 của UBND thành phố Nha Trang về ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Phòng GDĐT Nha Trang; 

         Căn cứ kế hoạch thanh tra năm học 2012 - 2013 của Phòng GD-ĐT;

         Xét đề nghị của bộ phận Thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

       Điều 1. Tổ chức thanh tra toàn diện trường THCS Trần Hưng Đạo. Thời gian: 02 ngày, kể từ 7 giờ 00 ngày 19/3 đến hết ngày  20/3/2013.

 

       Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau:

 

1.

Ông Nguyễn

Tường

Phó trưởng phòng

-Trưởng đoàn

2.

Ông Hà Văn

Thủy

Cán bộ Thanh tra

-P.Trưởng đoàn

3.

Mời ông Lê Quyết

Tiến

C.tịch CĐ ngành

-Thành viên

4.

Ông Hồ Trung

Lâm

Chuyên viên

-Thành viên

5.

Ông Đỗ Ngọc

Tân

Chuyên viên

-Thành viên

6.

Ông Ng. Phương

Nguyên

Chuyên viên

-Thành viên

7.

Bà Phạm Thu

Hiền

Chuyên viên

-Thành viên

8.

Ông Ng. Thành

Tâm

Chuyên viên

-Thành viên

9.

Bà Đặng T. Thanh

Quang

Chuyên viên

-Thành viên

10.

Bà Phạm Thị 

Trang

Chuyên viên

-Thành viên

11.

Ông Lê Quí

Hùng

Chuyên viên

-Thành viên

12.

 Ông Phạm Vũ Thanh

Bình

Chuyên viên

-Thành viên

13.

Ông Dương Đình

Thâm

GV Trần Nhật Duật

-Thành viên

14.

Bà Nguyễn Thị Liên

Hoa

GV Âu Cơ

-Thành viên

15.

Bà Trương Thị Kim

Liên

PHT Cao Thắng

-Thành viên

16.

Bà Tạ Thị Thanh

Phương

GV Trưng Vương

-Thành viên

17.

Bà Nguyễn Thị Mỹ

Thể

GV Lương Đ. Của

-Thành viên

18.

Bà Ng. Thị Tuyết

Lan

GV Trần Quốc Toản

-Thành viên

19.

Ông Phan Công

Chánh

GV Cao Thắng

-Thành viên

20.

Bà Bùi Thị Kim

Phương

PHT Trưng Vương

-Thành viên

21.

Bà Sử Chi

Hân

GV Nguyễn Hiền

-Thành viên

22.

Bà Lê Nguyễn Gia

Lưu

GV Võ Thị Sáu

-Thành viên

23.

Ông Diệp Công

Dũng

GV Mai X.Thưởng

-Thành viên

24.

Bà Nguyễn Thị Tố

Uyên

GV/HN Ng. Khuyến

-Thành viên

25.

Bà Ng. Thị Nguyệt

Trì

  GV/MT Lương Đ.Của

-Thành viên

26.

Bà Nguyễn Thị Hàn

Thi

GV Âu Cơ

-Thành viên

27.

Bà Trần Thị Phương

Hòa

 PHT Võ Thị Sáu

-Thành viên

28.

Ông Đinh Qúy

Thọ

PHT Âu Cơ

-Thành viên

29.

Ông Võ Khắc

Huy

GV Nguyễn Hiền

-Thành viên

30.

Ông Nguyễn Văn

Ánh

GV Nguyễn Khuyến

-Thành viên

31.

Ông Nguyễn Song

An

GV Trần Quốc Toản

-Thành viên

32.

Bà Phạm Thị Thanh

Hải

 GV Trần Nhật Duật

-Thành viên

33.

Bà Lương Minh

Dung

 Chuyên viên PGD

-Thành viên

34.

Ông Nguyễn Minh

Đức

 PHT Mai X. Thưởng

-Thành viên

35.

Ông Nguyễn Tuấn

GV Lê Thanh Liêm

-Thành viên

36.

Ông Bùi Ngọc

Nam

 GV Lý Thái Tổ

-Thành viên

37.

Ông Đỗ Duy

Thiện

 GV/TD Ng.Đình Chiểu

-Thành viên

38.

Ông Nguyễn Tiến

Thành

 GV/TD Võ Văn Ký

-Thành viên

39.

Bà Hoàng Hải

Vân

 TPT Võ Thị Sáu

-Thành viên

40.

Bà Nguyễn Thị

Nhung

KT Thái Nguyên

-Thành viên

41.

Bà Huỳnh Thị Thu

Thảo

 KT Nguyễn Hiền

-Thành viên

42.

Bà Võ Thu

Thủy

 KT Lương Định Của

-Thành viên

43.

Bà Ng. Thị Thanh

Nga

 CB/TB Phan S. Nam

-Thành viên

44.

Bà Hoàng Hải

Vân

 TPT Võ Thị Sáu

-Thành viên

45.

Bà Trương Hiếu

Liêm

 CB/TV Thái Nguyên

-Thành viên

 

 

 

         Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tổ chức thanh tra các nội dung theo Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra và nghiệp vụ thanh tra nhà trường, thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo.

 

         Điều 4. Các tổ công tác của Phòng Giáo dục - Đào tạo, hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo và các ông (bà) có tên ở điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

- Như điều 4;

- Lưu: VT, TTR-03.                                                                                         ( Đã ký và đóng dấu )

                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                     Trần Nguyên Lập


Quay trở về

Các tin trước :
 
 
      
 Chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt và hạnh phúc trong cuộc sống
Bản quyền thuộc về Phòng GD-ĐT Nha Trang
Điện thoại: 058.3822104
Email: pgdntrang@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng
Thiết kế và quản trị: Phạm Vũ Thanh Bình
Phát triển bởi PSC