HÌNH ẢNH MỚI NHẤT


Xem chi tiết trong mục
Thư viện ảnh hoạt động
Góc thư giãn
 
Những biển số xe 'độc' nhất Việt Nam

 Giật mình với những biển số xe siêu “độc”, siêu đẹp và siêu… mờ ám ở Việt Nam.

 

 


Chuyên mục: Tổ chức  
Ngày đưa tin: 07/10/2010    

LÃNH ĐẠO PHÒNG GD-ĐT

 

TRƯỞNG PHÒNG

ÔNG TRẦN NGUYÊN LẬP

Điện thoại: 058.3821194

DĐ: 0905208642

Email: tnlap.nt@khanhhoa.edu.vn

Công việc:

- Chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp trên về việc quản lý nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và  đào tạo trên địa bàn Thành phố theo chức năng thẩm quyền được giao;

- Trực tiếp quản lý công tác kiểm tra, Tổ chức, Tài vụ, Hành chính; Chủ tịch hội đồng tư vấn, thi đua khen thưởng, Hội đồng nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện công tác do Thành ủy, Thành phố phân công;

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều hành của Thành phố

  

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

BÀ PHẠM THỊ CHÂU ANH

Điện thoại: 058.3824033

DĐ: 0982007074

Email: ptcanh.nt@khanhhoa.edu.vn

Công việc:

- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn cấp mầm non công lập và ngoài công lập, trực tiếp quản lý các thành viên trong Tổ mầm non;

- Phối hợp với UBND các xã, phường chỉ đạo chuyên môn mầm non ngoài công lập theo quy định.

- Thực hiện phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi;

- Tham mưu xây dựng trường chuẩn Quốc gia cấp  mầm non; Tham mưu cấp giấy phép hoạt động nhóm nhà trẻ, trường mầm non ngoài công lập.

- Chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng.

- Kiểm tra chuyên đề và giải quyết đơn thu của cấp Mầm non

- Tham mưu công tác tuyển sinh đầu cấp.

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ÔNG CAO ĐÌNH TRUNG

Điện thoại: 058.3824034

DĐ: 0905422768

Email: cdtrung.nt@khanhhoa.edu.vn

Công việc:

- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn cấp THCS, trực tiếp quản lý các thành viên trong Tổ THCS;

- Tham mưu hoạt động của Hội đồng giáo dục Thành phố. Chỉ đạo công tác xây dựng xã hội học tập; Chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS, THPT, các cuộc vận động của ngành;

- Tham gia các cuộc vận động của ngành; trực tiếp theo dõi công tác dạy thêm, học thêm cấp THCS.; triển khai công tác hướng nghiệp.

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng.

-Phát ngôn viên của cơ quan Phòng Giáo dục & Đào tạo.

- Chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng.

- Tham mưu công tác tuyển sinh đầu cấp.

- Kiểm tra chuyên đề và giải quyết đơn thư của cấp THCS

 

 

    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ

EMAIL: ntntu.nt@khanhhoa.edu.vn

ĐIỆN THOẠI: 058.3563082

DĐ: 0935672786

Công việc:

- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn cấp tiểu học, trực tiếp quản lý các thành viên trong Tổ Tiểu học;

- Tham gia hội đồng Đội thành phố.

- Chỉ đạo phổ cập giáo dục tiểu học; Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi.

-Chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng.

- Theo dõi dạy thêm, học thêm cấp tiểu học.

-Tham mưu xây dựng trường chuẩn Quốc gia cấp tiểu học;

- Kiểm tra chuyên đề và giải quyết đơn thư của cấp Tiểu học

- Tham mưu công tác tuyển sinh đầu cấp.

-Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng.

 


Quay trở về

Các tin trước :
 
 
      
 Chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt và hạnh phúc trong cuộc sống
Bản quyền thuộc về Phòng GD-ĐT Nha Trang
Điện thoại: 058.3822104
Email: pgdntrang@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng
Thiết kế và quản trị: Phạm Vũ Thanh Bình
Phát triển bởi PSC