HÌNH ẢNH MỚI NHẤT


Xem chi tiết trong mục
Thư viện ảnh hoạt động
Góc thư giãn
 
Những biển số xe 'độc' nhất Việt Nam

 Giật mình với những biển số xe siêu “độc”, siêu đẹp và siêu… mờ ám ở Việt Nam.

 

 


Chuyên mục: Phòng chống tham nhũng  
Ngày đưa tin: 19/09/2011    

Quyết định thanh tra chuyên đề phòng chống tham nhũng

 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   1200 /QĐ-GD&ĐT-TTR                        Nha trang, ngày  19  tháng  9  năm 2011

 

 
QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc thanh tra công tác Phòng chống tham nhũng năm 2011

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP NHA TRANG

 

    

          Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về “Tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục”;

          Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND thành phố Nha Trang ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ kế hoạch thanh tra năm học 2011 - 2012 của Phòng GD-ĐT Nha  Trang;

          Theo đề nghị của bộ phận Thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo,

 

 
QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay tổ chức thanh tra công tác Phòng chống tham nhũng 06 đơn vị trường theo danh sách đính kèm.

      Thời gian thanh tra: kể từ 7 giờ 00 ngày 20/9/2011 đến 22/9/2011.

 

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau:

 

1.

Ông Cao Đình

Trung

Phó trưởng phòng GD-ĐT

-Trưởng đoàn

2.

Ông Hà Văn

Thủy

Chuyên viên Phòng GD-ĐT

-Thành viên

3.

Bà Phạm Thu

Hiền

Chuyên viên Phòng GD-ĐT

-Thành viên

 

Điều 3.  Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tổ chức thanh tra các nội dung: Thực hiện qui định về công tác PCTN; Công tác tiếp dân; Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị.

 

Điều 4. Các ông bà có tên ở điều 2, hiệu trưởng các trường trong danh sách được thanh tra chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                TRƯỞNG PHÒNG

- Như điều 4;

- Lưu: VT, TTR-03.                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                   

                                                                               Phạm Hồng Thu           

 

 

 

 

 

LỊCH THANH TRA

(Đính kèm theo QĐ số  1200 /QĐ-GDĐT-TTr ngày  19/9/2011 của Phòng GD-ĐT)

 

TT

Đơn vị

Thời gian

Ghi chú

1

MN 8 tháng 3

Từ 14 g 00 ngày 20/9/2011

 

2

MN Hồng Chiêm

Từ 15 g 30 ngày 20/9/2011

 

3

THCS Nguyễn Hiền

Từ 08 g 00 ngày 21/9/2011

 

4

THCS Trưng Vương

Từ 14 g 00 ngày 21/9/2011

 

5

TH Phước Tiến

Từ 08 g 00 ngày 22/9/2011

 

6

TH Tân Lập 2

Từ 14 g 00 ngày 22/9/2011

 

 

 

Nội dung thanh tra công tác PCTN

 

1.      Thành lập Ban PCTN

2.      Kế hoạch hoạt động của ban PCTN

3.      Thực hiện Phòng tiếp dân

4.      Công tác tự kiểm tra PCTN

5.      Xử lý và giải quyết đơn thư

6.      Thực hiện chế độ báo cáo


Quay trở về

Các tin trước :
 
 
      
 Chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt và hạnh phúc trong cuộc sống
Bản quyền thuộc về Phòng GD-ĐT Nha Trang
Điện thoại: 058.3822104
Email: pgdntrang@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng
Thiết kế và quản trị: Phạm Vũ Thanh Bình
Phát triển bởi PSC