HÌNH ẢNH MỚI NHẤT


Xem chi tiết trong mục
Thư viện ảnh hoạt động
Góc thư giãn
 
Những biển số xe 'độc' nhất Việt Nam

 Giật mình với những biển số xe siêu “độc”, siêu đẹp và siêu… mờ ám ở Việt Nam.

 

 


Chuyên mục: THCS  
Ngày đưa tin: 14/12/2013    

QĐ thanh tra tài chính trường THCS Trần Quốc Toản

 U BND THÀNH PHỐ NHA TRANG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


   Số:   1719 /QĐ-GDĐT-Ttra                     Nha Trang, ngày        tháng  12  năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Thanh tra công tác quản lý tài chính trường THCS Trần Quốc Toản

 
 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP NHA TRANG

 

          

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 của UBND thành phố Nha Trang về việc Ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Phòng GD-ĐT Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 10963/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang về việc giao công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục cho Trưởng phòng GDĐT Nha Trang;

Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm học 2013 – 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang được UBND thành phố phê duyệt;

           Xét đề nghị của Thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

   

             Điều 1. Tổ chức thanh tra công tác quản lý tài chính trường THCS Trần Quốc Toản. Thời gian: ngày 19/12/2013.

 

            Điều 2. Thành lập đoàn thanh tra gồm các thành viên theo danh sách sau, nhiệm vụ của các thành viên do trưởng đoàn phân công.

 

1.

Ông Nguyễn

Tường

Phó trưởng phòng

-Trưởng đoàn

2.

Bà Phạm Thị

Trang

Chuyên viên

-Thành viên

3.

Bà Đoàn Thị Đoan

Trang

KT Võ Thị Sáu

-Thành viên

4.

Bà Huỳnh Thị Thu

Thảo

KT Nguyễn Hiền

-Thành viên

 

 

 

         Điều 3. Các tổ công tác của Phòng Giáo dục - Đào tạo, hiệu trưởng trường THCS Trần Quốc Toản và các ông (bà) có tên ở điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

- Như điều 4;

- Lưu: VT, Ttra-03.                                                                                       Đã ký và đóng dấu

                                  

 

 

                                                                                                                     Trần Nguyên Lập


Quay trở về

Các tin trước :
 
 
      
 Chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt và hạnh phúc trong cuộc sống
Bản quyền thuộc về Phòng GD-ĐT Nha Trang
Điện thoại: 058.3822104
Email: pgdntrang@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng
Thiết kế và quản trị: Phạm Vũ Thanh Bình
Phát triển bởi PSC