HÌNH ẢNH MỚI NHẤT


Xem chi tiết trong mục
Thư viện ảnh hoạt động
Góc thư giãn
 
Những biển số xe 'độc' nhất Việt Nam

 Giật mình với những biển số xe siêu “độc”, siêu đẹp và siêu… mờ ám ở Việt Nam.

 

 


Chuyên mục: Tiểu học  
Ngày đưa tin: 09/12/2013    

Quyết định thanh tra toàn diện trường TH Phước Hải 1

 U BND THÀNH PHỐ NHA TRANG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   Số:   1677/QĐ-GDĐT-Ttra                      Nha Trang, ngày  05  tháng  12   năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Thanh tra toàn diện trường TH Phước Hải 1

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP NHA TRANG

 

          

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 của UBND thành phố Nha Trang về việc Ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 10963/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang về việc giao công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục cho Trưởng phòng GDĐT Nha Trang;

Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm học 2013 – 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang được UBND thành phố phê duyệt;

           Xét đề nghị của Thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

   

Điều 1. Tổ chức thanh tra toàn diện trường TH Phước Hải 1.

              Thời gian: từ 7 giờ 00 ngày 10/12/2013 đến hết ngày 11/10/2013.

 

          Điều 2. Thành lập đoàn thanh tra gồm các thành viên theo danh sách, nhiệm vụ của các thành viên do trưởng đoàn phân công.

 

1.

Ông Cao Đình

Trung

Phó trưởng phòng

-Trưởng đoàn

2.

Ông Hà Văn

Thủy

CB Thanh tra

-Phó T.đoàn

3.

Mời ông Lê Quyết

Tiến

Chủ tịch CĐ

-Thành viên

4.

Bà Nguyễn Thị Ngọc

Chuyên viên

-Thành viên

5.

Ông Lê Quí

Hùng

Chuyên viên

-Thành viên

6.

Ông Đỗ Ngọc

Tân

Chuyên viên

-Thành viên

7.

Ông Nguyễn Thành

Tâm

Chuyên viên

-Thành viên

8.

Ông Nguyễn Phương

Nguyên

Chuyên viên

-Thành viên

9.

Bà Lữ Thị Thu

Chuyên viên

-Thành viên

10.

Bà Đặng Thị Thanh

Quang

Chuyên viên

-Thành viên

11.

Bà Phạm Thu

Hiền

Chuyên viên

-Thành viên

12.

Bà Vũ Minh

Hương

HT Phước Thịnh

-Thành viên

13.

Bà Phạm Thị Thanh

Vân

GV Phước Thịnh

-Thành viên

14.

Bà Bùi Thị

Ưng

HT V. Phương 1

-Thành viên

15.

Bà Nguyễn Trang Kiều

Diễm

PHT V. Lương 2

-Thành viên

16.

Bà Thân Thị

Hòa

GV Tân Lập 2

-Thành viên

17.

Bà Nguyễn Thị

Luyến

PHT Tân Lập 2

-Thành viên

18.

Bà Đặng Thị

Miên

GV Phước Đồng

-Thành viên

19.

Bà Trần Thị Y

Vân

PHT Phước Hòa 1

-Thành viên

20.

Bà Nguyễn Thị Ngân

PHT Ngọc Hiệp

-Thành viên

21.

Ông Lữ Thế

Minh

PHT Vĩnh Hiệp

-Thành viên

22.

Bà Lê Thị Thanh

Mai

PHT V. Nguyên 2

-Thành viên

23.

Bà Huỳnh Thị Mỹ

Phước

PHT Phương Sài

-Thành viên

24.

Bà Vũ Thị Thu

Trang

GV/HN Tân Lập 1

-Thành viên

25.

Ông Đặng Ngọc

Vân

GV/TD Ph. Tiến

-Thành viên

26.

Ông Thái Hà

Bình

 GV/MT Ph. Tiến

-Thành viên

27.

Bà Lê Thị Ngọc

Sáng

 GV/TA Vạn Thắng

-Thành viên

28.

 Bà Nguyễn Thị

Tình

CB/TB V.Phước 2

-Thành viên

29.

Bà Ng. Thị Hương

Giang

CB/TV V.Trường

-Thành viên

30.

Bà Trần Thị

Hữu

TPT  V. Nguyên 1

-Thành viên

31.

Bà Phạm Thị

Thêm

Kế toán P.Long 1

-Thành viên

32.

Bà Vương T.Nguyên

Huệ

Kế toán P. Hòa 1

-Thành viên

33.

Bà Võ Thị

Thủy

 KT/THCS L.Đ.Của

-Thành viên

 

 

         Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tổ chức thanh tra các nội dung theo Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra và nghiệp vụ thanh tra nhà trường, thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo.

 

         Điều 4. Các tổ công tác của Phòng Giáo dục - Đào tạo, hiệu trưởng trường TH Phước Hải 1 và các ông (bà) có tên ở điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

- Như điều 4;

- Lưu: VT, Ttra-03.                                                                                     

                                                                                                                      ( Đã ký và đóng dấu )

 

 

                                                                                                                      Trần Nguyên Lập


Quay trở về

Các tin trước :
 
 
      
 Chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt và hạnh phúc trong cuộc sống
Bản quyền thuộc về Phòng GD-ĐT Nha Trang
Điện thoại: 058.3822104
Email: pgdntrang@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng
Thiết kế và quản trị: Phạm Vũ Thanh Bình
Phát triển bởi PSC