01/02/2021 14:56        

HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 21/4


Hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/04/2022. Thư viện trường tiểu học Vĩnh Phước 1 tổ chức các hoạt động: Hội thi xếp sách nghệ, giới thiệu sách, nhằm khẳng định giá trị, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, xây dựng phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. 

 
Số lượt truy cập: 27836
   Hiện có: 1   Khách