28/05/2022 15:36        

thực hiện các kiến nghị của HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Qu c hội tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t cáo

/Portals/0/PGD%202020/2022/596%20GDDT%20HC%2027_05_2022_signed_signed.pdf

 
Danh mục
Liên kết banner
Liên kết web
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 3146412
Số người trực tuyến
   Hiện có: 8   Khách