15/11/2021 14:21        

KẾ HOẠCH Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc đối với ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Nha Tra

/Portals/0/PGD%202020/2021/1253%20KH%20GDDT%2015_11_2021_signed_signed.pdf

 
Danh mục
Liên kết banner
Liên kết web
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 3146330
Số người trực tuyến
   Hiện có: 18   Khách