Quyết định phê duyệt Quy trình khung thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Quyết định phê duyệt Quy trình khung thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Danh sách một cửa Phòng GDĐT
Danh sách một cửa Phòng GDĐT
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới của Phòng Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 - 2025
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới của Phòng Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 - 2025
phối hợp thông tin, tuyên truyền về điều tra sự hài lòng năm 2021 do Bộ Nội vụ chủ trì triển khai tại tỉnh
phối hợp thông tin, tuyên truyền về điều tra sự hài lòng năm 2021 do Bộ Nội vụ chủ trì triển khai tại tỉnh
tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ
tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ
công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
triển khai thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp
|<<    <   
1[2]
   >    >>|
Danh mục
Liên kết banner
Liên kết web
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 2842441
Số người trực tuyến
   Hiện có: 20   Khách