08/09/2021 08:56        

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại h

/Portals/0/PGD%202020/2021/903%20KH%20GDDT%2007_09_2021_signed_signed.pdf

 
Danh mục
Liên kết banner
Liên kết web
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 3146373
Số người trực tuyến
   Hiện có: 9   Khách