08/05/2020 17:28        

Thực hiện Công văn sô 935/SGDĐT-VP ngày 08/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc thực hiện các biện pháp phòng, chông dịch Covid- 19 trong trường học. Tổ chức cho học sinh đi học lại từ ngày 11/5/2020

/Portals/0/PGD%202020/453%20GDDT%20HC%2008_05_2020_signed_signed.pdf

 
Danh mục
văn bản mới
Liên kết banner
Liên kết web
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 918894
Số người trực tuyến
   Hiện có: 3   Khách