30/08/2019 10:28        

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Ngày đưa tin: 07/11/2010    

Phân phối chương trình môn GDCD - lớp 6 -> 9

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

NĂM HỌC 2011 - 2012

KHỐI 6

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Bài

Tên bài

Nội dung điều chỉnh

1

16

 

Ngoại  khóa: Trật tự an toàn giao thông

Bài 1 (Sách giáo dục trật tự an toàn giao thông)

2

1

1

Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể

 

3

2

2

Siêng năng, kiên trì (tiết 1)

 

4

3

2

Siêng năng, kiên trì (tiết 2)

 

5

4

3

Tiết kiệm

 

6

5

4

Lễ độ

 

7

6

5

Tôn trọng kỉ luật

 

8

7

6

Biết ơn

 

9

8

7

Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên

 

10

9

 

Kiểm tra 1 tiết

 

11

10

8

Sống chan hòa với mọi người

 

12

11

9

Lịch sự, tế nhị

 

13

12

10

Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội (tiết 1)

 

14

13

10

Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội (tiết 2)

 

15

14

11

Mục đích học tập của học sinh (Tiết 1)

 

16

15

11

Mục đích học tập của học sinh (Tiết 2)

 

17

17

 

Ôn tập Học kì 1

 

18

18

 

Kiểm tra Học kì 1

 

 

HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Bài

Tên bài

Nội dung điều chỉnh

19

19

12

Công ước LHQ về quyền trẻ em (tiết 1)

 

20

20

12

Công ước LHQ về quyền trẻ em (tiết 2)

 

21

21

13

Công dân nước CHXHCN Việt Nam (tiết 1)

 

22

22

13

Công dân nước CHXHCN Việt Nam (tiết 2)

 

23

23

14

Thực hiện trật tự an toàn giao thông (tiết1)

 

24

24

14

Thực hiện trật tự an toàn giao thông  (tiết 2)

 

25

25

15

Quyền và nghĩa vụ học tập (tiết 1)

 

26

26

15

Quyền và nghĩa vụ học tập (tiết 1)

 

27

27

 

Kiểm tra 1 tiết

 

28

28

16

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe và nhân phẩm (tiết 1)

 

29

29

16

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe và nhân phẩm (tiết 2)

 

30

30

17

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

 

31

31

18

Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

 

32

32

 

Thực hành ngoại khóa

 

33

33

 

Thực hành ngoại khóa

 

34

34

 

Ôn tập Học kì II

 

35

35

 

Kiểm tra Học kì II

 

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

KHỐI 7

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Bài

Tên bài

Nội dung điều chỉnh

1

15

 

Ngoại  khóa: Trật tự an toàn giao thông

Bài 2 (Sách giáo dục trật tự an toàn giao thông)

2

1

1

Sống giản dị

 

3

2

2

Trung thực

 

4

3

3

Tự trọng

 

5

4

 

Luyện tập

Bài 4: Đạo đức và kỉ luật: GV cho HS đọc thêm ở nhà.

Tiết Luyện tập:GV cho HS làm bài tập nhằm khắc sâu kiến thức các bài trước

6

5

5

Yêu thương con người (tiết 1)

 

7

6

5

Yêu thương con người (tiết 1)

 

8

7

6

Tôn sư trọng đạo

 

9

8

7

Đoàn kết, tương trợ

 

10

9

 

Kiểm tra 1 tiết

 

11

10

8

Khoan dung

 

12

11

9

Xây dựng gia đình văn hóa (tiết 1)

 

13

12

9

Xây dựng gia đình văn hóa (tiết 2)

 

14

13

10

Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

 

15

14

11

Tự tin

 

16

16

 

Thực hành ngoại khóa

 

17

17

 

Ôn tập Học kì I

 

18

18

 

Kiểm tra Học kì I

 

HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Bài

Tên bài

Nội dung điều chỉnh

19

19

12

Sống và làm việc có kế hoạch (tiết 1)

 

20

20

12

Sống và làm việc có kế hoạch (tiết 2)

 

21

21

13

Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

 

22

22

14

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (tiết 1)

 

23

23

14

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (tiết 2)

 

24

24

15

Bảo vệ di sản văn hóa (tiết 1)

 

25

25

15

Bảo vệ di sản văn hóa (tiết 2)

 

26

26

 

Kiểm tra 1 tiết

 

27

27

16

Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo (tiết 1)

 

28

28

16

Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo (tiết 2)

 

29

29

17

Nhà nước CHXHCN Việt Nam (tiết 1)

 

30

30

17

Nhà nước CHXHCN Việt Nam (tiết 2)

 

31

31

18

Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) (tiết 1)

 

32

32

18

Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) (tiết 2)

 

33

33

 

Thực hành ngoại khóa

 

34

34

 

Ôn tập Học kì II

 

35

35

 

Kiểm tra Học kì II

 

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

KHỐI 8

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Bài

Tên bài

Nội dung điều chỉnh

1

16

 

Ngoại  khóa: Trật tự an toàn giao thông

Bài 1 (Sách giáo dục trật tự an toàn giao thông)

2

1

1

Tôn trọng lẽ phải

 

3

2

2

Liêm khiết

 

4

3

3

Tôn trọng người khác

 

5

4

4

Giữ chữ tín

 

6

5

5

Pháp luật và kỉ luật

 

7

6

6

Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

 

8

7

7

Hoạt động ngoại khóa với chủ đề: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội

 Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội chuyển sang hoạt động ngoại khóa theo đơn vị lớp

9

8

8

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

 

10

9

 

Kiểm tra 1 tiết

 

11

10

9

Góp  phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

 

12

11

10

Tự lập

 

13

12

11

Lao động tự giác và sáng tạo (tiết 1)

 

14

13

11

Lao động tự giác và sáng tạo (tiếtt 2)

 

15

14

12

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình (tiết 1)

 

16

15

12

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình (tiết 2)

 

17

17

 

Ôn tập Học kì I

 

18

18

 

Kiểm tra Học kì I

 

HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Bài

Tên bài

Nội dung điều chỉnh

19

19

13

Phòng, chống tệ nạn xã hội (tiết 1)

 

20

20

13

Phòng, chống tệ nạn xã hội (tiết 2)

 

21

21

14

Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

 

22

22

15

Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

 

23

23

16

Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

 

24

24

17

Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

 

25

25

18

Quyền khiếu nại,  tố cáo của công dân

 

26

26

 

Kiểm tra 1 tiết

 

27

27

19

Quyền tự do ngôn luận

 

28

28

20

Hiến  pháp nước CHXHCN Việt Nam (tiết 1)

 

29

29

20

Hiến  pháp nước CHXHCN Việt Nam (tiết 2)

 

30

30

21

Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (tiết 1)

 

31

31

21

Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (tiết 2)

 

32

32

 

Thực hành ngoại khóa

 

33

33

 

Thực hành ngoại khóa

 

34

34

 

Ôn tập Học kì II

 

35

35

 

Kiểm tra Học kì II

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

KHỐI 9

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Bài

Tên bài

Nội dung điều chỉnh

1

15

 

Ngoại  khóa: Trật tự an toàn giao thông

Bài 2 (Sách giáo dục trật tự an toàn giao thông)

2

1

1

Chí công vô tư

 

3

2

2

 Tự chủ

 

4

3

3

Dân chủ và kỉ luật

 

5

4

4

Bảo vệ hòa bình

 

6

5

5

Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

 

7

6

6

Hợp tác và phát triển

 

8

7

7

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc (tiết 1)

 

9

8

7

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc (tiết 2)

 

10

9

 

Kiểm tra 1 tiết

 

11

10

8

Năng động, sáng tạo (tiết 1)

 

12

11

8

Năng động, sáng tạo (tiết 2)

 

13

12

9

Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

 

14

13

 

Hoạt động ngoại khóa

Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên (tiết 1) chuyển sang Hoạt động ngoại khóa theo đơn vị lớp (theo chủ đề của bài)

15

14

 

Luyện tập

Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên (tiết 2) chuyển sang phần luyện tập nhằm khắc sâu kiến thức cho HS

16

16

 

Thực hành ngoại khóa các vấn đề địa phương

 

17

17

 

Ôn tập Học kì I

 

18

18

 

Kiểm tra Học kì I

 

HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Bài

Tên bài

Nội dung điều chỉnh

19

19

11

Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước (tiết 1)

GV phân công và hướng dẫn cho các em chuẩn bị nội dung để tiết 2 tọa đàm theo chủ đề của bài

20

20

11

Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước (tiết 2)

Tọa đàm theo chủ đề đã được phân công ở tiết 1

21

21

12

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân (tiết 1)

 

22

22

12

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân (tiết 2)

 

23

23

13

Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

 

24

24

14

Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (tiết 1)

 

25

25

14

Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (tiết 2)

 

26

26

 

Kiểm tra 1 tiết

 

27

27

15

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân (tiết 1)

 

28

28

15

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân (tiết 2)

 

29

29

16

Quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân (tiết 1)

 

30

30

16

Quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân (tiết 2)

 

31

31

17

Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

 

32

32

18

Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

 

33

33

 

Thực hành ngoại khóa

 

34

34

 

Ôn tập Học kì II

 

35

35

 

Kiểm tra Học kì II

 

 

  • Lưu ý:

-          Các bài chuyển sang Hoạt động ngoại khóa (tọa đàm) giáo viên vẫn soạn giáo án theo tiết đã được điều chỉnh.

-          Các bài có sự giảm tải theo từng đơn vị kiến thức, giáo viên thực hiện soạn và giảng dạy theo chương trình giảm tải, chuẩn kiến thức kĩ năng và giáo dục tích hợp kĩ năng sống, giá trị sống, tư tưởng HCM.

 
Danh mục
Liên kết banner
Liên kết web
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1288070
Số người trực tuyến
   Hiện có: 17   Khách