09/04/2024 09:16        

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, ngày 8/4/2024 Trường THCS Mai Xuân Thưởng đã tổ chức hoạt động Ngoại khóa với chủ đề: “Thắp lửa tri thức- đọc sách là cách học tốt nhất” cho các em học sinh khối 6, 8 của nhà trường. Đây là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, là dịp để tôn vinh người đọc và những người tham gia sáng tác, xuất bản, in, phát hành và sưu tầm, lưu giữ sách, là dịp đề cao trách nhiệm của các cấp, ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc. Cũng trong buổi Ngoại khóa, thầy cô giáo cùng các em học sinh đã được lắng nghe câu chuyện về “Tàu không số C235, con tàu huyền thoại của đường Hồ Chí Minh trên biển” qua giọng kể rất xúc động của bạn Hải Ngọc lớp 9.6.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi ngoại khóa:

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 11 người và văn bản cho biết '能味 I MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY -ぼ LỢI LỢI ÍCH TRĂM NĂM τι ---.. THÁT UMC, NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM HAMI THƯUNG KHANG TBANG, 痛底海 HỌC DEBIÉT BỌC DỂLAI, HỌCBE Thấp L QHI l Thưc せ や郎 ΠΑΝΤΝέΝ'Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về ‎4 người và ‎văn bản cho biết '‎TRUNG TÂM SÁCH VĨNH PHƯỚC HỘI SÁCH TRƯỜNG Hoc Chương trinh điển ra tu từ ngày đen 10 04 2024 9 531 Đưỡng 4 Vinh Phukc, Na Trang, Kthánh 1C 0831 第16 。62 1.60060 682- B2SI 3542571 מי P @ntrfietodiintie ม้า บทท‎'‎‎

Có thể là hình ảnh về 8 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

 
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 274759