11/04/2023 08:32        

TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT TRẺ EM

TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT TRẺ EM

"Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai" là câu nói bao hàm đầy đủ ý nghĩa về trẻ em.

Đấy là tương lai của nhân loại, của thế giới, của mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng và mỗi gia đình. Ngày 10/4/2023 Liên đội THCS Mai Xuân Thưởng tổ chức ngoại khoá tuyên truyền "Luật trẻ em" cho các em đội viên khối 6 và khối 7.

Thông qua buổi ngoại khoá này, các em học sinh sẽ hiểu hơn về quyền và nghĩa vụ của chính bản thân mình.

👉 Hình ảnh minh chứng

 

 

 
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 174009