27/02/2023 10:11        

TRIỂN LÃM SỐ VỀ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA – NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ

TRIỂN LÃM SỐ VỀ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA  – NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ.

Sáng ngày 27/2/2023, Trường THCS Mai Xuân Thưởng phối hợp với TTVHTT TP. Nha Trang đã tổ chức hoạt động Triển lãm số và trưng bày hình ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” nhằm cung cấp những thông tin, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.                      
Tham dự buổi Triển lãm có sự hiện diện của đại diện Sở TT truyền thông, lãnh đạo Phòng GDĐT, Phòng VHTT, cùng với sự tham gia của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THCS Mai Xuân Thưởng.
Hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam. Qua đó, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc giữ gìn biển, đảo biên cương của Tổ quốc Việt Nam. 
Một số hình ảnh của hoạt động: