12/02/2020 16:48        

Tập huấn và vệ sinh chống dịch đợt 2.

Kính gửi các thầy cô toàn trường:

 Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh, Sở GDĐT Khánh Hòa và PGd Nha Trang

 

Trường THCS thông báo đến toàn thể CB -GV- NV toàn trường có mặt tại trường vào lúc 08h00 ngày 14/02/2020 để tập huấn và vệ sinh chống dịch đợt 2. Thầy cô có mặt đúng giờ để thực hiện nhiệm vụ.

( Các thầy cô tổ trưởng thông báo đến các thành viên trong tổ mình thực hiện)

 

Trân trọng

 
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 174009