02/03/2020 09:07        

Theo văn bản chỉ đạo số 381/SGDĐT ngày 28/02/2020 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa về việc cho nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19.

Theo văn bản chỉ đạo số 381/SGDĐT ngày 28/02/2020 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa về việc cho nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19.
Học sinh các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ ngày 02/03/2020 cho đến hết 15/03/2020.

http://tqcap.khanhhoa.edu.vn/tin-tuc/tin-tuc-tu-so/cong-van-so-381-sgddt-vp-ve-viec-cho-hoc-sinh-di-hoc-tro-lai.html

 
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 174009