17/04/2024 14:37        

CẨM NANG PHÒNG CHỐNG, GIẢM THIỂU RỦI RO TỪ TẤN CÔNG RANSOMWARE Tháng 2 năm 2024

Công văn Số: /GDĐT-THCS V/v giới thiệu Cẩm nang phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công mã hóa tống tiền (Ransomware)

https://drive.google.com/file/d/1ch5RVzthKojZfwwZF8QoWgT3SprE9BMq/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1dM7iOZZQWx3IpCjsLnN5uTjTT8rhw0nJ/view?usp=sharing

 

 
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 286691