22/02/2024 15:43        

Thông báo cấp phát văn bằng học sinh tốt nghiệp năm học 2022-2023

Công văn : Số: 44/TB-MXT V/v thông báo cấp phát văn bằng học sinh tốt nghiệp năm học 2022-2023

Thực hiện Công văn số 248/GDĐT-THCS ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Phòng GDĐT thành phố Nha Trang về việc quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023

Hiện nay nhà trường đã nhận bằng học sinh tốt nghiệp năm học 2022-2023.
Rất mong UBND phường Vĩnh Hải thông báo rộng rãi đến cha mẹ học sinh và học sinh được biết; Quý cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh đến nhận bằng.
Trân trọng./.

https://drive.google.com/file/d/1qJChQjRS-NKlETGHayrFnVnZ-UKSAn9Q/view?usp=sharing

 
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 261920