14/10/2022 08:01        

Đẩy mạnh tuyên truyền về việc kích hoạt Tài khoản Định danh điện tử

Công văn Số: 7436/TCTĐA06-CATP  V/v Đẩy mạnh tuyên truyền về việc kích hoạt Tài khoản Định danh điện tử.

https://drive.google.com/file/d/1RbOeVI9sMIrEc6UGPfHDRNmwB_du4oSD/view?usp=sharing

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực hiện tử và sử dụng ứng dụng VNeID

https://soxaydung.daklak.gov.vn/huong-dan-kich-hoat-tai-khoan-dinh-danh-xac-thuc-hien-tu-va-su-dung-ung-dung-vneid-6044.html

Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử

https://www.thegioididong.com/tin-tuc/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-1450618

 
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 286691