21/10/2021 16:56        

CV 2768/SDTĐT-GDTrHTX V/v thông báo thời gián phát sóng hướng dẫn luyện tập võ Việt trên sóng KTV năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1ZJ0scLkb5TnEFT7NwXhmfZybAXmn-XW8/view?usp=sharing

 
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 238216