02/11/2020 10:07        

CHI ĐOÀN TRƯỜNG MAI XUÂN THƯỞNG NĂM HỌC 2020-2021

GỒM 11 ĐOÀN VIÊN

1. VÕ THỊ HỒNG HIỂN    - Bí thư Chi Đoàn 

2. NGUYỄN CHÍ TRUNG - Phó bí thư 

3. LÝ BẢO TRÂM             - Ủy viên

4. TRẦN THỊ LINH

5. NGUYỄN THỊ SAO MAI

6. NGÔ THỊ KIM XUÂN

7. NGUYỄN THỊ HẠNH DUNG

8. HUỲNH THỊ LỆ TRINH

9. NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

10. NGUYỄN THỊ HẰNG THÙY

11. NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

 
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 174009