06/02/2020 21:39        

Chi đoàn trường THCS Mai Xuân Thưởng

Chi đoàn trường THCS Mai Xuân Thưởng 

Năm học 2014-2015: 10 Đoàn viên

Năm học 2015-2016: 09 Đoàn viên

Năm học 2016-2017: 12 Đoàn viên

Năm học 2017-2018: 14 Đoàn viên

Năm học 2018-2019: 08 Đoàn viên

Năm học 2019-2020: 08 Đoàn viên

 

 

 
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 174009