Chào mừng đến với website trường tiểu học Vĩnh Phương 2 - thành phố nha trang - tỉnh khánh hòa
  11/11/2021 00:00        

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯƠNG 2 HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2021

Trong buổi họp Hội đồng sư phạm, nhà trường đã thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và phụ huynh trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật. Tập trung tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid19, đặc biệt là các hành vi phạm pháp luật và hình thức xử lý theo quy định; nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực năm 2020, năm 2021; các chính sách, quy định của pháp luật lĩnh vực giáo dục và đào tạo; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới, hải đảo; cải cách hành chính, xử lý vi phạm hành chính; những vấn đề dư luận xã hội, người dân quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…Đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Nhà trường đã tăng cường lồng ghép trong các tiết dạy phổ biến giáo dục pháp luật cho các em học sinh, đồng thời phát động đến đội ngũ nhà giáo tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. Tuyên truyền trực tuyến và thực hiện băng rôn điện tử trước cổng trường với khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021: 

 - “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, toàn dân tham gia chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19” 

Hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 của trường Tiểu học Vĩnh Phương 2 đã kết thúc thành công tốt đẹp, qua đó lan tỏa tinh thần chấp hành ý thức thượng tôn pháp luật trong mỗi cán bộ giáo viên , nhân viên và học sinh toàn trường./.

 

          PHÓ  HIỆU TRƯỞNG( Duyệt )

 

 

 

 

 

 

  Lê Thị Tường Vi

Cán bộ thư viện

 

 

 

 

 

Đỗ Chí Kiên

 

 
Video
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 194598
Số người trực tuyến
   Hiện có: 2   Khách