V/v hướng dẫn thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét thi đua năm học 2019-2020
Thực hiện Công văn số 2859/SGDĐT-VP ngày 13/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và bình xét thi đua khối các phòng giáo dục và đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các trường trực thuộc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2019 - 2020
Danh mục
Liên kết banner
Liên kết web
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 3159379
Số người trực tuyến
   Hiện có: 13   Khách