30/07/2019 10:57        

Ban biên tập Website

I. Lãnh đạo và thư ký

1. Ông Cao Đình Trung Trưởng phòng GD&ĐT Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú Phó trưởng phòng GD&ĐT Phó trưởng ban
3. Bà Phạm Thị Châu Anh Phó trưởng phòng GD&ĐT Phó trưởng ban
4. Ông Đỗ Ngọc Tân Chuyên viên phòng GD&ĐT Thành viên
     
     

II. Các ủy viên:

1.Ông Nguyễn Ngọc Phương Nguyên-Chuyên viên Phòng GDĐT,thành viên.
2. Ông Hồ Trung Lâm - Chuyên viên Phòng GDĐT, thành viên.
3. Bà Lê Thị Yên - Chuyên viên Phòng GDĐT, thành viên.
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà- Chuyên viên Phòng GDĐT, thành viên

III. Quản trị website

1. Ông Đỗ Ngọc Tân     Chuyên viên phòng GD&ĐT

 

 
Danh mục
Liên kết banner
Liên kết web
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 3159379
Số người trực tuyến
   Hiện có: 13   Khách