Thủ tục giải quyết 1 cửa
Thủ tục giải quyết 1 cửa
Các thủ tục giải quyết hồ sơ một cửa
Các thủ tục giải quyết hồ sơ một cửa
Ứng phó sóng thần...
Ứng phó sóng thần...
Kết quả thuyên chuyển viên chức TP Nha Trang năm học 2022-2023
Thông báo kết quả thuyên chuyển viên chức TP Nha Trang năm học 2022-2023
Hướng dãn chuyển công tác giáo viên năm học 2022-2023
Hướng dãn chuyển công tác giáo viên năm học 2022-2023
kế hoạch văn thư lưu trữ năm 2022
kế hoạch văn thư lưu trữ năm 2022
KẾ HOẠCH Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang năm 2022
KẾ HOẠCH Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang năm 2022
KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
KẾ HOẠCH Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022
KẾ HOẠCH Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022
Quy chế làm việc của Phòng GDĐT thành phố Nha Trang
Quy chế làm việc của Phòng GDĐT thành phố Nha Trang
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang
Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang
Kế hoạch thực hiện phổ biến pháp luật 2022
Kế hoạch thực hiện phổ biến pháp luật 2022
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
công tác Khoa giáo năm 2022
công tác Khoa giáo năm 2022
chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030
chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy năm 2022 trong ngành Giáo dục và Đào tạo
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy năm 2022 trong ngành Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Danh mục
Liên kết banner
Liên kết web
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 3159379
Số người trực tuyến
   Hiện có: 65   Khách