Danh mục
văn bản mới
 • Hướng dẫn nhiệm vụ năm học THCS năm học 2021-2022
 • Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường THCS năm học 2021-2022
 • KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Nha Trang tương ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19
 • Triển khai hệ thống Quản lý trường học vnEdu và Sổ liên lạc điện tử năm học 2021-2022
 • KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Nha Trang trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 • Liên kết banner
  Liên kết web
  Lượt Truy Cập
  Số lượt truy cập: 2527374
  Số người trực tuyến
     Hiện có: 10   Khách