07/02/2020 15:00        

Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2020”

Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2020”

 
Danh mục
văn bản mới
Liên kết banner
Liên kết web
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 756340
Số người trực tuyến
   Hiện có: 7   Khách