Chào mừng đến với website trường tiểu học Vĩnh Phương 2 - thành phố nha trang - tỉnh khánh hòa
  23/08/2023 08:08        

NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2022/NQ-HĐND NGÀY 23/9/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA QUY ĐỊNH CÁC KHOẢN THU VÀ MỨC THU, CƠ CHẾ QUẢN LÝ THU, CHI ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ PHỤC VỤ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI HỌC PHÍ

/Portals/17/NQ%2012%20HD%20thu%20tin%20trong%20trung%20hc_1.doc

 
Tin liên quan
Video
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 188753
Số người trực tuyến
   Hiện có: 0   Khách